ספרה אילת - אייקון המבורגר

ביטול הזמנה יתבצע בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו מכוחו, לאחר שהמזמין ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שקיבל אישור מדירות נופש ספרה אילת על תנאי העסקה.

יובהר כי על כל ביטול של הזמנה להיעשות בכתב באמצעות אחת מהחלופות הבאות: שליחת דואר אלקטרוני לכתובת: [email protected] או אישורו בכתב של הנציג הטלפוני לבקשת המזמין בפנייה טלפונית למרכז ההזמנות בטלפון: 052-6778155.

  1. אורח שיבטל הזמנתו מרגע ביצוע ההזמנה עד שבוע לפני ההגעה יחויב בדמי טיפול בסך 150 שקלים או ב-5% מערך העסקה, הנמוך מבניהם. אורח שיבטל הזמנתו 7 ימים ופחות לפני מועד האירוח יחויב בסך 25% מערך ההזמנה הכולל. אורח שיבטל הזמנתו 72 שעות ופחות לפני מועד האירוח יחויב בסך 100% מערך ההזמנה הכולל.
  2. במידה ואורח ביצע הזמנה ולא הגיע למלון ללא הודעת ביטול, במקרה כזה יחויב האורח בסך 100% מערך זמנה הכולל.
  3. יולי, אוגוסט, חגים ואירועים מיוחדים:

אורח שיבטל הזמנתו 14 ימים לפני מועד האירוח ועד 7 ימים לפני מועד האירוח יחויב בדמי טיפול בסך 300 ₪ או 5% מערך ההזמנה הכולל, הנמוך מבניהם. במידה וביטול ההזמנה ייעשה 7 ימים ופחות לפני מועד האירוח, במקרה זה יחויב בסך 25% מערך ההזמנה הכולל. אורח שיבטל הזמנתו 72 שעות ופחות לפני מועד האירוח יחויב בסך 100% מערך ההזמנה הכולל.

   4. במידה ואורח ביצע הזמנה ולא הגיע למלון ללא הודעת ביטול, במקרה כזה יחויב האורח בסך 100% מערך זמנה הכולל.

** במידה ומדיניות הביטולים הרשומה באישור ההזמנה שונה ממדיניות ביטולים זו, היא תיקבע לפי הרשום באישור ההזמנה שנשלח ע”י המלון.

 

שינוי הזמנה על ידי המזמין

כל שינוי בהזמנה, יתבצע מול מרכז ההזמנות של דירות נופש ספרה אילת בלבד , בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו.

בקשה לביצוע שינויים בהזמנה שנעשתה באתר, ניתן להגיש באמצעות פניה בהודעה בכתב בלבד (בדואר רשום, בווטסאפ או בדואר אלקטרוני) שתשלח אל מרכז ההזמנות של דירות נופש ספרה אילת או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: [email protected] או באמצעות אישור בכתב של פרטי העסקה לאחר השינוי שישלח על ידי הנציג הטלפוני בהתאם לבקשת המזמין אשר פנה טלפונית למרכז ההזמנות של דירות נופש ספרה אילת בטלפון: 052-6778155.

שינה המזמין את הזמנתו בהתאם לאמור לעיל, התאריך הקובע לשינוי ההזמנה יהיה מועד קבלת המכתב ו/או הדואר האלקטרוני במחלקת ההזמנות של דירות נופש ספרה אילת.

במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה בישראל, ייחשב מועד השינוי יום העבודה הראשון שלאחריו.

לא תתקבלנה טענות כלשהן בדבר שינויים כלשהם, אלא אם הן מגובות במסמך בכתב, חתום ומאושר בידי מרכז ההזמנות של דירות נופש ספרה אילת.

המזמין יישא בעלויות כל שינוי מבוקש במרכיבי ההזמנה כפי שימסרו לו ממרכז ההזמנות של דירות נופש ספרה אילת טרם ביצוע השינוי המבוקש.

מחירי השירותים המוצגים באתר משתנים מעת לעת.

במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המפורטים באתר לבין המחירים בפועל בדירות נופש ספרה אילת, המחיר במרכז ההזמנות הוא המחיר הקובע.

היה והשתנו מחירי השירותים כתוצאה מעליית מחירים, תחול עליית המחירים על כל ההזמנות שכבר בוצעו, למעט אם קיבלו אישור סופי ובכתב מנציגי דירות נופש ספרה אילת.

 

דילוג לתוכן